Nieuws

Fout in reactie minister n.a.v. vragen Eerste Kamer: Whitebox kan patiënt wel toegang tot gegevens bieden

Juli 2017

In een recent 'schriftelijk overleg' - een schriftelijke vragenronde tussen senaat en de minister van VWS - gaat de minister in op een groot aantal vragen over elektronische communicatie in de zorg. Deze vragen omvatten een groot aantal interessante onderwerpen, waaronder de vraag of end-to-end beveiliging verplicht moet worden of niet.

End-to-end beveiliging is een belangrijke ontwerpbeslissing die Whitebox systems vanaf het begin af aan heeft doorgevoerd. Recent heeft het Europees Parlement aangegeven dat zij end-to-end beveiliging wil verplichten voor alle communicatiesystemen, en daartoe een conceptvoorstel ingediend.

In het schrijven van de minister wordt ook ingegaan op het 'VIPP' besluit - een subsidie ter stimulering van e-Health die bedoeld is voor ziekenhuizen. De vraag ligt voor of de subsidie het LSP verplicht of dat deze ook openstaat voor andere systemen. De minister stelt op pagina 12: "Het is wel van belang dat de patiënt ook toegang krijgt tot de gegevens. Dat is bij bijvoorbeeld het Whiteboxsysteem nu nog niet mogelijk."

Het is jammer dat het ministerie niet even navraag bij ons heeft gedaan. Het antwoord is namelijk incorrect: de Whitebox biedt zeker wél de mogelijkheid tot communicatie met de patiënt.

De Whitebox kent een veilige inzagemogelijkheid voor patiënten, uiteraard gebaseerd op end-to-end principes (zie boven). Sterker nog, de mogelijkheid voor patiëntentoegang is al vanaf het begin meegenomen in het ontwerp en ook al vanaf het begin op onze site vermeld. Overigens zijn we bezig deze mogelijkheid nog steeds te verbeteren: ook bij patiëntentoegang kan binnenkort heel precies aan de bron ingeregeld worden welke gegevens wel en niet worden ontsloten naar, bijvoorbeeld, Persoonlijk Gezondheidsomgevingen (PGOs) - sorry voor de afkorting, die hebben wij niet verzonnen.

Reactie Whitebox op consultatie uitwisseling gegevens in de zorg

Whitebox heeft een reactie geschreven op een consultatie over uitwisseling gegevens zorgverleners en patiënt die in april gepubliceerd is. Belangrijkste punten: de consultatie is op inhoudelijke punten niet duidelijk, het proces moet meer stakeholders (ook van buiten de zorg!) omvatten, en wat er aan inhoudelijke oplossingen wel genoemd wordt lijkt vooralsnog niet afdoende rekening te houden met privacyrisico's. Kortom, het informatieberaad zorg lijkt te veel, te snel te willen. We hopen op een reactie die op de inhoudelijke punten ingaat.

Whitebox krijgt subsidie Regiotafel

Januari 2017

De Whitebox krijgt een subsidie van de Regiotafel Amsterdam - gefinancierd door de zorgverzekeraars - voor het ontwikkelen van een tool voor gezamelijk medicatiebeheer, waarmee artsen, apothekers en patiënten samen kunnen werken aan het actualiseren van het medicatieoverzicht. Dit medicatieoverzicht kan vervolgens gebruikt worden bij uitwisseling van gegevens met andere partijen zoals specialisten.

Een proef/pilot met deze tool zal in 2017 plaatsvinden.

Eerste Kamer neemt motie vóór privacyvriendelijke systemen in de zorg aan

25 oktober 2016

De motie-Teunissen c.s. voor privacyvriendelijke systemen in de zorg, is op 25 oktober 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. De motie "verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat toegang tot het medisch dossier niet alleen gecentraliseerd, maar ook decentraal via bij de zorgaanbieder vastgelegde toestemmingen en autorisaties mogelijk zal blijven."

De Whitebox wil vanuit privacy-oogpunt het centraal delen van (toestemmings)gegevens zoveel mogelijk voorkomen; deze gegevens worden alleen decentraal bij de arts opgeslagen. Zo biedt de Whitebox een optie voor patiënten die wel willen dat hun gegevens goed uitgewisseld worden, maar zonder dat de gegevens meteen in een extern centraal systeem terechtkomen.

Whitebox op de LHV Huisartsbeurs

April 2016

Whitebox systems presenteerde zich 2 april op de LHV Huisartsbeurs, zowel op het innovatieplein als met een eigen stand. Samen met de Huisartsen Kring Amsterdam hebben we veel huisartsen uitgelegd hoe de Whitebox werkt, en een preview gegeven van nieuwe functionaliteiten van de Whitebox, die heden in ontwikkeling zijn.

Het was leuk en zinvol om met huisartsen in gesprek te gaan over de waarneemkoppeling en andere toepassingen van de Whitebox, zoals de visitelijst die nu de testfase ingaat.

Er waren veel vragen waarom de Whitebox er nog niet is - vaak ligt het bij de leverancier van het huisartssysteem, die geen haast maken met het ondersteunen van de Whitebox. Een koppeling vanuit het HIS met de Whitebox is immers nodig om het systeem te kunnen gebruiken.

Oh ja: Verder kregen we het advies om meer over de voortgang te rapporteren via de website. Dat lijkt ons een goed idee, en we zullen hier werk van gaan maken.

Geïnteresseerden kunnen zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Stuur een mailtje naar info@whiteboxsystems.nl met als titel 'nieuwsbrief' en we houden u op de hoogte!

Whitebox genomineerd voor ISOC Internet Innovation Award

Januari 2016

Internet Society Nederland (ISOC) heeft de Whitebox genomineerd voor de Internet Innovatie Award 2016. ISOC is een organisatie die nieuwe (technische) ontwikkelingen om het Internet open, voor iedereen beschikbaar, en veilig te houden goed in de gaten houdt. ISOC heeft veel kennis van zaken op het gebied van internet technologie. Een nominatie door ISOC is dus iets om trots op te zijn. Dat zijn we dan ook!

Whitebox systems wint privacy prijs

September 2015

Whitebox systems heeft de IIR Privacy Innovation Awards aanmoedigingsprijs gewonnen. Deze Award wordt uitgereikt aan beginnende bedrijven met een baanbrekend, innovatief idee voor privacybescherming. De uitreiking vond op 16 september plaats op het Nationaal Congres Dataprotectie & Privacy in Amsterdam.

SIDN fonds financiert bredere ontwikkeling Whitebox

September 2015

Het nieuwe fonds van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, gericht op baanbrekende ideeën die het internet versterken - het SIDN fonds -, erkent de meerwaarde van het Whitebox als systeem voor veilige, privacyvriendelijke communicatie in de zorg. Het fonds heeft een financiering toegekend waarmee een aantal belangrijke nieuwe toepassingen van de Whitebox kunnen worden ontwikkeld.

De Whitebox wordt in de pilot in Amsterdam gebruikt om te communiceren met de huisartsenpost. Het Whitebox ontwerp houdt echter rekening met de mogelijheid van veel meer geautoriseerde verbindingen. Het najaar van 2016 gaan we aan de slag met het maken van een verbinding met de apotheker - voor het verkrijgen van een kwalitatief beter medicatiedossier - en met het ontsluiten van gegevens voor de patiënt zelf. Dit vormt een basis voor bredere toepassing van het systeem. SIDN fonds bedankt!